• سخنرانی پروفسور کریستین نورد با موضوع رویکرد نقش‌محور به ترجمه
    ساعت ۱:۳۰ الی ۳ بعدازظهر سه شنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۳ در سالن شهید عضدی دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی