خبر مهم
  • گروه مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی و مرکز پژوهشهای ترجمه قطب علمی مطالعات ترجمه در کشور شناخته شدند.
  • ارتقای درجه علمی مرکز پژوهشهای ترجمه به پژوهشکده مطالعات ترجمه را به تمامی اعضا و فعالان این پژوهشکده تبریک می‌گوییم.